Prostatın holmium lazer enükleasyonu, HoLEP nedir?

Tarafından gönderildi: saadettineskicorapci Yorumlar: 0

Holmium lazer prostat enükleasyonu, HoLEP; iyi huylu prostat büyümesi(Benign prostat hiperplazisi) BPH sonucu idrar akışının tıkanmasını tedavi etmek için kullanılan bir lazer ameliyatı türüdür.  Büyümüş bir prostat, sık idrara çıkma, idrara yapamama, idrara çıkmada zorluk gibi bir takım idrar yolu şikayetlerine neden olabilir.

HoLEP, lazer vaporizasyon ve transüretral prostat rezeksiyonu gibi diğer kapalı ameliyat seçeneklerine kıyasla, BPH’ye bağlı üriner obstrüksiyon, idrar tıkanıklığı için daha etkili ve potansiyel olarak daha az maliyetli bir alternatif olarak 1990’larda geliştirilmiştir.

Prostatın holmiyum lazer enükleasyonu (HoLEP) nasıl çalışır?

Holmium lazer, uzun yıllardır böbrek taşı, tümörleri ve diğer bir çok ürolojik ameliyatın gerçekleştirilmesinde kullanılan bir cerrahi lazerdir. İyi huylu prostat büyümesinde Holmium tipi lazer kullanıldığında bunun adı HoLEP olarak adlandırılmakta ve bu teknikte HOLEP lazer, idrar akışını engelleyen prostat dokusunu kesmek ve dışarı çıkarmak için kullanılır.

Prostatın (HoLEP) holmium lazer enükleasyonuna kimler, ne zaman ihtiyaç duyar?

 1. BPH, özellikle 50 yaş üstü erkekleri etkiler ama 60 yaş üstü erkeklerin yüzde 40’ından fazlasında görülür ve idrar yapma zorluğu da dahil olmak üzere idrara çıkma şikayetlerinin önde gelen nedenidir. 
 2. BPH’ye bağlı üriner obstrüksiyon vakalarının çoğu ameliyatsız olarak tedavi edilebilmesine rağmen, ilaç tedavilerinden fayda görmeyen hastalar, idrar retansiyonu(hiç idrar yapamama), tekrarlayan kanama ve idrar yolu enfeksiyonları ve mesane taşları gibi sorunlar oluştuğunda ameliyata ihtiyaç duyabilir. 
 3. HoLEP hemen her tip hastada ve her boyutta ve gramajda hastada uygulanabilir.  
 4. Aşağıdaki durumlarda hastalar HoLEP için aday olmayabilir:

Kanama problemi yaratan hastalıkları olanlar, daha önce prostat ameliyatı ve bazı tip tedaviler uygulanmış hastalar, litotomi pozisyonu alamayan ciddi ortopedik problemi olan hastalar

Prostatın holmiyum lazer enükleasyonundan (HoLEP) öncesi hazırlık nasıl olur?

 1. Ameliyat öncesi hazırlık için bir tıbbi öykünün yanı sıra semptomların şiddetini belirlemek için bir fizik muayene ve parmakla rektal muayene ve üroflowmetri testi ve gerekirse multiparametrik prostat MR yapılır. Postvoiding rezidü-işeme sonrası kalan idrar miktarı da ölçülmelidir.
 2. Kanda kreatinin ve PSA (prostata özgü antijen) ve idrar tahlili bakılmalıdır. 
 3. Yüksek PSA seviyeleri veya Muayenede ve MRda şüphe varsa kanser olmadığından emin olmak için bir biyopsi (doku örneği) alınabilir.
 4. Prostatın boyutu ne kadar büyük olursa, ameliyat süresi o kadar uzun olur. Prostat ve mesane anatomisini değerlendirmek ve üretra darlıklarını (skar dokusu) ekarte etmek için klinikte sistoskopi (üretra, prostat ve mesaneye kamera ile bakılır) yapılabilir.  
 5. Ameliyat öncesi ve sonrasında aşırı kanamayı önlemek için kan sulandırıcı ilaçların 7-10 güne kadar kesilmesi gerekir.
 6. Ameliyattan önceki gece yarısından itibaren oruç gibi kalmak hiçbir yiyecek ve içecek tüketmemek gerekir.
 7. Ameliyattan sonra enfeksiyon riskini en aza indirmek için hastalardan ameliyattan önce idrar analizi ve idrar kültürü yapılmalı, gerekirse antibitoik tedavisi verilmelidir.

Prostat (HoLEP) prosedürünün holmium lazer enükleasyonu ameliyatı nasıl yapılır?

 1. HoLEP, genel anestezi altında veya hasta herhangi bir nedenle genel anestezi alamazsa, spinal anestezi altında yapılabilir.
 2. Enfeksiyon riski nedeni ile ameliyat sırasında hastanın bulgularına uygun bir antibiyotik enjeksiyonu yapılır.
 3. İşlem sırasında hasta bacakları yukarı kaldırılarak sırt üstü yatırılır.(litotomi pozisyonu)
 4. HoLEP TAMAMEN KAPALI BİR AMELİYATTIR HER HANGİ BİR KESİ YAPILMAZ. Üretradan (mesaneden idrar taşıyan kanal) rezektoskop adı verilen cerrahi bir alet sokulur. Rezektoskop, cerrahın prostat bezinin iç yapısını ve ameliyat sırasında kesilerin nerede yapıldığını görmesini sağlayan bir kamera içerir.
 5. Lazer rezektoskopa yerleştirilir ve büyümüş prostat dokusunu kapsülden (dış kabuk) çıkarmak için bir bıçak misali kullanılır. Çıkarılan doku mesanede biriktirilir.
 6. Lazer rezektoskoptan çıkarılır ve bir morselatö ile değiştirilir. Bu cihaz, mesanede geride kalan dokuyu dışarı çıkarmak için parçalamak için kullanılır. 
 7. Doku alma işlemi tamamlandığında rezektoskop geri çekilir ve idrar sondası takılır.

Prostat (HoLEP) holmium lazer enükleasyonu ameliyattan sonra takip nasıl olur?

 1. Hasta 1-3 gece hastanede yatırılır. Ameliyattan sonra makul bir miktar kanama beklenebilir. Çoğu hasta için bu yaklaşık 12 saat içinde düzelecektir. HoLEP cerrahisini takiben aşırı kanama nedeniyle kan transfüzyonu ihtiyacı nadirdir.
 2. Ameliyattan sonra idrardaki kanı temizlemek için kateterden, sondadan yıkama yapılır. İşlemin aynı günü yeme ve içmeye izin verilir.
 3. Aşırı kanama yoksa kateter genellikle ameliyattan sonraki veya 2. gün çıkarılır. Kateter çıkarıldıktan sonra hasta idrarını rahat yapabiliyorsa katetersiz evine gidebilir. Devam eden kanama veya ek hastalığı olan hastalarda sonra, kateter ameliyattan sonra 3-7 gün kalabilir.
 4. Sonda çekildikten sonra bir kaç hafta idrar yapmak ağrılı ve normalden daha sık olabilir ve iyileşme görülene kadar semptomları hafifletmek için ilaçlar kullanılabilir. Şikayetlerin kalıcı olarak iyileşmesi birkaç ay sürebilir çünkü mesanenin prostat dokusunun çıkarılmasına uyum sağlaması zaman alabilir.

Prostatın holmiyum lazer enükleasyonunun (HoLEP) avantajları nelerdir?

HoLEP güvenli ve etkili bir prosedürdür. Mevcut birçok BPH ameliyatı türü olmasına rağmen, HoLEP, kanama riskini azaltır ve patoloji için doku alınmasına imkan verir, vücutta herhangi bir kesi yapmadan büyük miktarda dokuyu, çok büyük prostatlarda bile çıkarabilme konusunda bir avantaj sunar. Bu, ameliyat sırasında kan nakli ihtiyacı çok düşüktür ve hastanede kalış süresi kısadır. Tekrar tedavi ihtiyacı düşüktür.

Prostatın holmiyum lazer enükleasyonunun (HoLEP) yan etkileri nelerdir?

En yaygın yan etkiler şunlardır:

 1. İdrar yaparken geçici yanma ve kanama. Ameliyattan sonra haftalarca idrarda bir miktar kan görülebilir. Bu genellikle ciddi bir şeyin göstergesi değildir, sadece iyileşme sürecinin henüz tamamlanmadığını gösterir.
 2. Ameliyattan hemen sonra bazı hastalarda üriner inkontinans (idrar akışını kontrol edememe) olabilir ve ilk birkaç gün/hafta ped kullanmaları gerekebilir. Bu genellikle birkaç haftada tamamen iyileşir. Makat sıkıp bırakma gibi Kegel egzersizleri yapmak idrar problemlerini azaltmaya yardımcı olabilir. 
 3. Sıkışma tipi idrar kaçırma (inkontinans) riski yaş, prostat boyutu, semptomlar ve diabet gibi diğer tıbbi problemler gibi çeşitli faktörlere bağlı olabilir ve ilaçlarla tedavisi kolaydır.
 4. Geriye doğru boşalma veya “retrograd ejekülasyon”. Vakaların yüzde 75’inde görülür çocuk isteği olan hastalar dışında orgazm ve cinsel hayatı etkilemez.
 5. Ereksiyon genellikle önemli ölçüde etkilenmez. Hastaların küçük bir yüzdesi ereksiyon kalitesinin düzeldiğini bildirirken, küçük bir yüzdesi erektil fonksiyonun azaldığını bildirmiştir.

Prostatın holmium lazer enükleasyonunun (HoLEP) riskleri veya potansiyel komplikasyonları nelerdir?

 1. Üretra darlığı, nadiren görülür
 2. Prostat kapsülünün yaralanması (tipik olarak daha uzun kateterizasyonla tedavi edilir)
 3. Mesane veya üreter orifislerinin yaralanması (böbreklerden gelen idrarın dışarı aktığı yer)
 4. Dirençli idrar yolu enfeksiyonu.
 5. Yeniden ameliyat gerekliliği, başka bir operasyon gerektiren daha sonraki bir tarihte idrar tıkanıklığının geri dönüşü (yüzde 1-2).
 6. Kanama nedeniyle transfüzyon veya tekrar ameliyat ihtiyacı.
 7. Ameliyattan sonra tüm semptomların giderilmemesi ve/veya uzun süreli kateterizasyon ihtiyacı.
 8. Hastaların yüzde beş ila 15’inin prostat numunelerinde daha önce teşhis edilmemiş prostat kanseri olduğu bulunmuştur. Prostat kanseri HoLEP sonrası tedavi edilebilir.
 9. Standart anestezi riskleri

Prostatın (HoLEP) holmiyum lazer enükleasyonundan sonra ne olur?

 1. Ameliyat sırasında çıkarılan doku herhangi bir anormal bulgu için PATOLOJİ bölümünde analiz edilecektir.
 2. Ameliyattan sonra hasta, iyileşmeyi izlemek ve idrar akış hızı, mesane taraması ve semptom skoru gibi testleri tekrarlamak için 3.ayda muayeneye çağrılır
 3. Pelvik taban, makat egzersizlerinin (Kegel egzersizleri olarak da bilinir) mümkün olan en kısa sürede kullanılması üriner inkontinans ile ilgili sorunları iyileştirmeye yardımcı olabilir.
 4. Çoğu hasta işe dönmeden önce en az bir hafta evde dinlenmeye ihtiyaç duyar. 
 5. İyileşme döneminde hiçbir ağır kaldırma girişiminde bulunulmamalıdır; ancak hastaların yürümesi ve hafif aktiviteler yapması beklenir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir