İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE (BPH) ROBOTİK CERRAHİ (MİLLİN ADENEMEKTOMİ)

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE (BPH) ROBOTİK CERRAHİ (MİLLİN ADENEMEKTOMİ)

Yaşlanan erkeklerde benign prostat hipertrofisine bağlı oluşan alt üriner sistem semptomları en sık karşılaşılan medikal problemlerden birisidir. BPH’ın semptomatik tedavisinde ilk uygulanan yöntem İLAÇ TEDAVİSİ, medikal tedavidir. BPH bağlı üriner retansiyon, renal yetmezlik, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, idrarda kanam-hematüri, mesane taşı olması durumunda cerrahi tedavi düşünülür. Cerrahi tedavi prostat bezinin büyüklüğüne, beraberinde mesane taşı veya divertikül olmasına göre çeşitlilik göstermektedir.

İyi huylu prostat büyümesinde en yaygın kullanılan cerrahi yöntem 1911 de HUGH Young un ilk tarif ettiği elektrosurgical transurethral resrection of prostate (TUR)dur. Bunınla beraber teknolojinin gelişmesiyle prostat cerrahisinde holmium, photoselective vaporization (Yeşil ışık lazer) ve bipolar rezeksiyon yöntemleri de büyük hacimli prostat glandları için uygulanmaktadır.

100 gr’ın üstüdeki prostatlar için uygulanan yaygın yöntem eskiden açık prostatektomidir ve ilk olarak 1947 yılında Millin tarafından tarif edilmiş ve uygulanmışdır. Teknolojinin gelişmesiyle kullanıma 2002 yılında ilk Mariano ve arkadaşlarının uyguladıkları ve tarif ettikleri laparoskopik teknik başlanmışdır. Laparoskopik prostatektominin kullanılmasıyla açık cerrahiye göre şikayetlerde daha fazla düzelmeyle birlikde yaşam kalitesindede daha fazla artış olduğu gözlenmiştir, ayrıca kan kaybının daha az olduğu, hastanede kalma süresinin ve ürethral kataterizasyon süresinin daha az olduğu görülmüştür.

Son 20 yıldaki gelişmelerle cerrahide robotik yöntem kullanılmaya başladık. Robotik cerrahinin üç boyutlu görüntü sağlaması, icerrahi dikişlerin daha hassas uygulanıyor olması ve hareket kabiliyetinin daha iyi olmasından ötürü laparoskopik cerrahiye göre daha etkili cerrahi yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Benim de 100 gram üstü prostatlarda en sık uyguladığım yöntem robotik cerrahidir. Beraberinde taş çerrahisi de kolaylıkla yapılabilmesi de önemli avantajdır.

Bizim yapmış olduğumuz robotik prostatektomi(adenomektomi) serisinde yeni bir yöntem uyguladık ve şimdiye kadar yapılmış cerrahi yöntemlere göre daha fazla başarı elde ettik.

Büyük prostat adenomlarından kaynaklanan alt üriner sistem semptomlarının tedavisinde bizim uyguladığımız modifiye robotik prostatektomi(adenomektomi) yöntemi diğer yöntemlere göre daha güvenli daha az kan kaybı, daha az blood tranfüzyon ihtiyacı ve daha az hastanede kalış süresine sahip olarak saptadık. Uyguladığımız yöntemle postoperatif dönede mesane yıkama ihtiyacı daha az olmuştur.