İDEAL PROSTAT BİYOPSİSİ NASIL OLMALI?PROSTAT KANSERİ TANISI NASIL OLMALI?

İDEAL PROSTAT BİYOPSİSİ NASIL OLMALI?PROSTAT KANSERİ TANISI NASIL OLMALI?

Son 2-3 yıldır MR teknolojisinin gelişmesi ile bazı durumlarda MR ve Ultrason birleştirilerek füzyon biyopsi yapılmakla beraber hala ultrason temelli biyopsiler standart tekniktir ve prostat kanseri teşhisi prostat biyopsi ile yapılır. Biyopsi en az 10-12 kor(parça) yapılmalı, prostat büyüklüğüne göre bu sayı artırılmadır İdrardan ve meniden kan gelmesi, enfeksiyon ve sepsis gibi çok ciddi yan etkileri olan bu işlem özellikle enfeksiyon riski açısından çok dikkatli yapılmalıdır. Makattan yapıldığı için sedasyon dediğimiz hafif bir anestezi altında yapılması hastanın ağrı hissetmemesi için daha çok tercih edilmelidir.

Prostat biyopsisi sadece kanser saptamasının ötesinde bizlere pek çok bilgi sağlar. Kanserin cinsi ve agresiflik derecesini saptarken prostatın neresinden kanser geliştiğini söyleyerek ameliyatta bize kılavuzluk yapar.

Prostat kanserine iğne değerse-biyopsi yapılırsa yayılır mı?

Hayır yayılmaz. Prostat kanseri tanısı iğne biyopsi yöntemi ile yapılır. Tanı için yapılan biyopsi sonucu yayılma modern biyopsi yöntemleri çağında bildirilmemiştir. Yani prostat kanseri biyopsisi güvenli bir yöntemdir. Aksine prostat biyopsisinden kaçmak sinsi seyreden bu hastalığın yayılmasına ve ölümcül sonuçlar ile seyretmesine sebep olabilir. Lütfen biyopsi önerisine bu sebeple karşı çıkmayın.

Prostat kanseri tanısında kullanılan prostat biyopsisi günümüzde sıklıkla yapılmaktadır. İdrardan ve meniden kan gelmesi, enfeksiyon ve sepsis gibi çok ciddi yan etkileri olan bu işlem çok diakkatli yapılmalıdır. Peki ideal biyopsi nasıl olmalıdır?

1.Lokal anestezi ile yapılabilmek ile beraber, sedasyon-narkoz ile yapılması ağrı ve psikolojik algı ile ilgili olarak önerilebilir

2.Prostattan ultrasonografi eşliğinde en az 12 kor(parça) yapılmalı, prostat büyüklüğüne göre bu sayı artırılmadır

3.Rektal(makattan) yapılan bir işlem olduğu için hijyen kurallarına çok dikkat edilmelidir.

4.Patolojik değerlendirme için bu konuda uzmanlaşmış bir hekimin olduğu bir merkezde yapılmalıdır

5.Hasta işlemin olası sonuçları ve hazırlığı konusunda bilgilendirilmelidir.