PROSTAT KANSERİNDE AMELİYATSIZ ÇÖZÜM VAR MI?

PROSTAT KANSERİNDE AMELİYATSIZ ÇÖZÜM VAR MI?

Prostat kanserinde tedaviler arasında kanser kontrolü açısından en başarılısı ameliyattır. Bununla birlikte iyi merkezlerde %5’lere varan idrar kaçırma riski vardır. Cinsel fonksiyonların bozulması ise sinirlerin korunmasına rağmen %30-50 arasında görülmektedir. Işın tedavisi ise kanser kontrolü açısından ameliyata yakın sonuçları olmakla beraber cinsel fonksiyon ve idrar problemleri yine görülebilmektedir. Son yıllarda tüm prostattın çıkarılması veya ışınlanması yerine sadece tümörlü bölgenin tedavisi(fokal tedavi) gündemdedir. Özellikle High intensity focused ultason (HIFU) yöntemi ülkemizde de uygulanmaktadır. Ultrason dalgalarının prostat içine odaklanması ile kanser hücrelerini yok etme prensibine fayanmaktadır. Henüz ameliyat kadar uzun takipleri olmamakla beraber uygun hastalarda ve deneyimli merkezlerde gelecek vaad eden bir tedavi şeklidir. İdrar kaçırma ve cinsel fonksiyonlar açısından avantaj ağlayabileceği bildirilmektedir.

Sonuç olarak; prostat kanserinde ameliyat dışı başarılı tedavi alternatifleri mevcuttur. En önemli nokta HASTAYA ÖZGÜ bir tedavinin deneyimli bir merkezde ve deneyimli bir hekim ile yapılmasıdır.

Prostat kanserinde HIFU ile fokal tedavi

FOKAL TEDAVİ

Prostat kanserinde günümüzde daha erken yaşta, sıklıkla 50’li yaşların sonu ve 60’lı yaşların başında teşhis konulmaktadır. Onlara 20 yıl öncesiyle aynı tedavi seçeneklerini sunmak ise dramatik bir şekilde onların en büyük endişesi olan hayat kalitesini tehlikeye sokar.HIFU ile fokal terapi hastaların hayat kalitesini korumayı amaçlayan modern, gerçekten noninvazif, fokal bir tedavidir ve hastalığın lokal olarak tekrar etmesi durumuna karşı HIFU’nun tekrarı da dahil olmak üzere bütün tedavi seçeneklerini açık bırakır.Sertleşme bozukluğu ve idrar kaçırma gibi yan etkileri azaltmanın çaresi olarak, sadece kanserden etkilenmiş prostatlı alana uygulanması nedeniyle, lokalize prostat kanseri tedavisi için lokalize bir tedavi yöntemidir. HIFU her hastanın prostat anatomisine bağlı olarak özel tedavi uygulayabilecek bir şekilde tasarlanmıştır.

HIFU İÇİN, FOKAL TEDAVİ PROTOKOLLERİ:

  • Yarım Prostat ablasyon: Kanserden etkilenmiş prostatın yarısının tedavisi
  • Sinir koruyucu: Prostatın her iki tarafındaki nörovasküler sinirler hariç prostatın tamamına tedavi ederek sertleşme işlevini korumak için amaçlanmış tedavi
  • Bölgesel tedavi: Sadece kanserden etkilenmiş alana uygulanan “en kanser hedefli “yaklaşım.

FOKAL HIFU TEDAVİSİYLE HAYAT KALİTESİNİ KORUMA:

Ereksiyon problemi oluşmaması için (tek veya iki taraflı olarak) ereksiyon sinirlerine dokunulmamaktadır. İdrar tutma yapısını muhafaza edilmektedir.

Temel hasta seçim kriterleri:

50 yaşın üzerindeki hastalar

  • T1c – T2a lokalize prostat kanseri
  • PSA değeri 10 ng/ml’den az
  • Tek bir lobla sınırlı kanser
  • Gleason skoru 6’dan az