PİSUARDA, TUVALETTE UZUN KALMA PROBLEMİ NEDEN OLUR?

PİSUARDA, TUVALETTE UZUN KALMA PROBLEMİ NEDEN OLUR?

Bir erkek, idrar akış hızındaki azalma aniden oluşmamış ise bir sorun olduğunu hemen anlayamayabilir. Çünkü her erkek kendi akım hızını bilir onu referans ve normal olarak kabul eder. Aslında idrar akım hızları kişiden kişiye değişebilir. Erkekler akım hızındaki azalma ve buna bağlı idrar süresinin uzaması gibi durumları ancak erkekler tuvaletinde ve pisuarda diğer erkeklerle ayni anda idrar yaparken kıyaslama ile fark ederler. Bana başvuran hastaların büyük bir kısmı ‘hocam fark ettim ki tuvalette daha uzun kalıyorum ve arkadaşlarımdan sonra ve geç tuvaleti terk ediyorum’ diye şikayetlerini anlatırlar.

İdrar akım hızı neden azalır? Bu temelde iki sebeple olur. Birincisi; idrar yolu, üstünde bir daralma veya tıkanıklık olabilir ki idrar rahatlık ile penisten dışarı atılamaz. İkincisi; idrar yolu açıktır fakat mesane güçsüzdür ve idrarın yeterince güçlü pompalayamaz. İdrar akım hızının azalmasının en sık sebebi yaşa bağlı iyi huylu prostat büyümesidir ve genelde 50 yaşından sonraki erkeklerde görülür. Diğer sebepler arasında yer alan idrar yolundaki(üretral) darlık daha genç bir hasta grubunda da görülebilir. Bunun dışında mesane kası olan detrüsor kasının problemlerinde (nörolojik ve kas güçsüzlüğü) görülebilir.

Normal biri ne sıklıkla tuvalete gider?

Ortalama fizik özelliklerine sahip ve yeterli sıvı tüketen bir erkek günde ortalama 5-6 kez 250-300 ml civarında idrar üretir. 45-50 yaşından sonra idrar sıklığı 7-8 keze, her seferinde çıkılan idrar miktarı 200 ml civarına düşebilir. Kişiye rahatsızlık vermez ise idrar miktarında küçük azalmalar ve idrar sıklığındaki hafif artışlar göz ardı edilebilir ve hasta tarafından çok önemsenmez. Fakat rahatsız edici seviyeye ulaşırsa ve bir oranı geçerse hastalar tıbbi yardım için doktora başvurur. Sık idrara çıkma üroloji polikliniğine başvurma sebepler arasında en sık görülenlerden birisidir.

Kişinin gün içinde çok sık idrara çıkma durumundan şikayetçi olmasıdır Çok sık idrara çıkmanın sebebi ya böbreklerden idrar üretiminin fazla olması (poliüri) veya mesane küçülmesi ve depolama kapasitesinin azalması ve bu nedenden normalden daha hızlı dolması ve erken alarm vermesi olabilir. Hastalık dışı sebeplerden en sık görülen ise, stresli durumlar (Önemli bir Sınav veya iş görüşmesi gibi) altında olan psikolojik sebeplere bağlı geçici sıklık halidir.