MESANE TÜMÖRÜNDE CERRAHİ

MESANE TÜMÖRÜNDE CERRAHİ

Mesane kanseri tedavisinde kullanılan yöntemler nelerdir?

Mesane kanseri tedavisinde izlenecek yol hastanın sağlık durumu, kanser türü, kanser hücresi derecesi ve kanser evresi gibi faktörler göz önüne alınarak belirlenir. Mesane kanseri tedavisinde kullanılabilecek yöntemler:

 • Cerrahi yöntemler: Erken evredeki kanserli dokuları vücuttan çıkarmak için kullanılabilir.
  • Kemoterapi (İntravezikal Kemoterapi): Mesanenin astarıyla sınırlı ancak yayılma ve tekrarlama riski yüksek tümörlerin tedavisinde kullanılabilir. Direk olarak mesaneye kemoterapi ilaçlarının enjekte edilmesidir.
  • Tüm vücut için kemoterapi (Sistemik kemoterapi): Ameliyatın seçenek olmadığı durumlarda ya da ameliyat sonrası iyileşme şansını arttırmak için kullanılan bir kanser tedavi yöntemidir.
  • Radyoterapi: Genellikle ameliyatın bir seçenek olmadığı ya da ameliyatın istenmediği durumlarda kanser hücrelerini yok etmek için kullanılan bir kanser tedavi yöntemidir.
  • İmmunoterapi: Vücudun bağışıklık sisteminin mesanede veya vücudun her yerinde kanser hücreleri ile savaşmasını sağlamak için kullanılan bir yöntemdir.
  Mesane Kanseri Ameliyatlarında kullanılan Cerrahi Yöntemler
  • Mesane Tümörünün Transüretral Rezeksiyonu (TURBT): Kanser hücrelerinin mesanenin kas yapısına sıçramadan önceki evresinde kanser hücrelerinin çıkarılması için kullanılan bir yöntemdir. Lokal anestezi altında gerçekleştirilen prosedürde sistoskop (kadın ve erkeklerde idrar yolundan mesaneye gönderilen ince boru şeklinde alet) aracılığıyla kullanılan elektrik akımına sahip tel ile mesanedeki kanser hücreleri yakılır. Alternatif olarak yüksek enerjili bir lazer kullanılabilir.
  • Sistektomi: Mesane kanseri ameliyatlarında mesanenin vücuttan çıkarıldığı operasyondur.
  • Mesanenin yeniden yapılandırılması: Mesane kanseri ameliyatından (sistektomi) sonra idrarın vücudu terk etmesi için yeni bir yol yapılmasıdır. Cerrah hastanın bağırsağının bir parçasından küre şekilli bir hazne oluşturur. Bu rezervuar vücudun içinde üretraya (idrarın mesaneden çıkıp vücudu terk ettiği tüp) bağlanır ve idrara vücuttan çıkma imkânı verir.
  • Bağırsaktan idrar yolu oluşturulması: Hastanın bağırsağından oluşturulan tüp (ileal boru) üreterlerden vücudun dışına kadar uzatılır. Buradan idrar hastanın karnına takılan bir kese içine boşalır.
  • Bağırsaktan idrar kesesi oluşturulması: Bir parça bağırsaktan idrarın birikmesi için küçük bir hazne oluşturulur. Bu haznedeki idrarın günde birkaç kez kateter (ince bir boru) kullanılarak karındaki açıklıktan boşaltılması gerekir.

  Mesane kanseri ameliyatında (sistektomi) kullanılan ameliyat yöntemleri şunlardır:
  Robotik Cerrahi
  (Robot Yardımlı laparoskopik sistektomi
  Minimal İnvaziv Cerrahi)

Mesane kanseri ameliyatları (sistektomi) mesanenin, üreterin bir parçasının ve çevresindeki lenf düğümlerinin çıkarılmasını içerir. Gereken durumlarda erkeklerde prostat ve meni keselerinin; kadınlarda ise rahim, yumurtalıklar ve vajinanın da çıkarılmasını içerebilir.Robotik mesane kanseri ameliyatlarında hastanın karnının alt kısmında 1 cm’lik kesiler açılır. Cerrah bu kesilerden gönderilen robotik enstrümanları ameliyat odasındaki konsolundan eş zamanlı olarak yöneterek ameliyatı gerçekleştirir.

 

Aynı zamanda kesilerin birinden cerrahın konsoluna 3 boyutlu gerçek görüntüyü eş zamanlı olarak ileten bir kamera gönderilir. Mesane kanseri ameliyatında mesane ve gerekli çevre dokular çıkarıldıktan sonra idrara yeni bir çıkış yolu yaratılarak ameliyat sonlandırılır. Robotik cerrahinin mesane kanseri ameliyatlarına sağladığı avantajların başında çok dar alanlarda daha küçük manevralar yaparak çevre dokulara zarar verilmemesini sağlamaktır. Bu avantaj özellikle erkeklerde cinsel fonksiyonu sağlayan damar ve sinir yapılarının korunmasında büyük önem taşır.Robotik cerrahide açılan kesilerin çok küçük olması ameliyat sonrası hastanın günlük yaşantısına daha hızlı dönmesini sağlar.