ÜRETRA DARLIĞI TEDAVİSİNDE İLAÇ KAPLI BALON

Tarafından gönderildi: saadettineskicorapci Yorumlar: 0

OPTILUME

Üretra darlığı, üretra adı verilen idrar yolu yapısında çeşitli nedenlerle darlık oluşmasını ifade eder. Darlık, üretranın ödem, geçirilen operasyonlar, travma veya enfeksiyon nedeniyle hasarlanmasından kaynaklanabilir. İdrar yapmada zorlukla kendisini gösteren üretra darlığında hastalar aynı zamanda ağrı da yaşayabilir. 

Üretra darlığı tedavisinde yeni bir yöntem olan İlaç Kaplı Balon Dilatasyonu, cerrahi olmayan minimal invaziv bir tedavi yöntemidir. 18 yaşından büyük, 3 cm’e kadar uzunluktaki anterior üretra darlığı olan hastalarda güvenle kullanılabilmektedir. 

Tedavide mevcut balon dilatasyon prensibi ile darlık açılır ve dokuda mikro çatlaklar oluşturulur. Balon üzerinde kaplı olan ilac, balonun 10atm basınç etkisi ile balondan ayrılır ve üretra epiteline yapışır. İlaç, darlığın tekrarlamasına sebep olacak “aşırı hücre bölünmesi ve fibrotik doku oluşumunu” sınırladığından dolayı yeni darlık oluşumu engellenir.

Elliott ve arkadaşlarının 2022 yılında yayınlanan çalışmasında, ilaç kaplı balon dilatasyonu ile standart balon dilatasyonu karşılaştırılmıştır. 6 aylık sonuçlara göre anatomik olarak darlığın genişlemesinde sonuçlar %74.6’ya %26.8 oranla ilaç kaplı balon lehine görülmüştür. Yine aynı çalışmada ilaç kaplı balon uygulanan hastaların %83.2’si 1 yıl içinde yeniden bir girişime ihtiyaç duymazken bu rakam standart balon dilatasyonunda %21.7 olarak görülmüştür.

Virasoro ve arkadaşlarının 2022 yılında yayınladıkları çalışmaya göre 2cm’den kısa darlığı olup daha önce 1 ila 4 sefer arası işlem uygulanmış 53 hastada kullanılan ilaç kaplı balonun 3 yıl sonundaki sonuçlarına göre hastaların %77’sine yeniden bir girişim veya işlem ihtiyacı duyulmamıştır. Hastaların Qmax (Maksimum idrar akış hızı) %176 oranında artış göstermiş olup, IPSS (Prostat Semptom Skoru) %65 oranında düşüş görülmüştür. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir