PROSTAT KANSERİNDE ROBOTİK CERRAHİ (RADİKAL PROSTATEKTOMİ-LENFADENEKTOMİ)

ÜROLOJİDE ROBOTİK CERRAHİ

PROSTAT KANSERİNDE ROBOTİK CERRAHİ (RADİKAL PROSTATEKTOMİ-LENFADENEKTOMİ)

Robotik Cerrahi

(Robot Yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi
Minimal İnvaziv Cerrahi):

Enstrümanlar ve operasyon bölgesinin 3D HD gerçek görüntüsünü cerrah konsoluna ileten kamera küçük kesilerden hastanın ameliyat bölgesine gönderilir. Cerrah, ameliyat odasında bulunan konsoldan 540 derece dönebilme özelliği olan bu enstrümanları kontrol ederek çok dar alanlarda insan elinin yapamayacağı manevralarla operasyonu gerçekleştirir.

Robotik cerrahinin prostat kanseri ameliyatına kattığı en büyük avantaj çok dar alanlarda enstrümanların özgürce hareket ettirilebilmesidir. Prostat sadece erkeklerde bulunur ve erkeklerin pelvik bölgesi kadınlara oranla çok daha dardır. Ameliyat süresince prostat mesaneden ve üretradan ayrılır ve mesane üretraya yaklaştırılarak birleştirilir. Böylece idrar yolu yeniden sağlanmış olur. Sinirlerin korunmasına yardımcı olan bu yöntem ameliyat sonrası idrar kaçırma ve cinsel yetersizlik risklerini minimuma indirir. Ayrıca ameliyatta açılan kesilerin küçük olması ameliyat sonrasında hastanın günlük yaşantısına daha hızlı dönmesini sağlar.