İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE (BPH) ROBOTİK CERRAHİ (MİLLİN ADENEMEKTOMİ)

Tarafından gönderildi: saadettineskicorapci Yorumlar: 0

Yaşlanan erkeklerde benign prostat hipertrofisine (bph) bağlı oluşan alt üriner sistem semptomları en sık karşılaşılan medikal problemlerden birisidir. BPH’ın semptomatik tedavisinde ilk uygulanan yöntem İLAÇ TEDAVİSİ, medikal tedavidir. Cerrahi tedavi prostat bezinin büyüklüğüne, beraberinde mesane taşı veya divertikül olmasına göre çeşitlilik göstermektedir.


İlaç tedavileri yetersiz kaldığında, tıkayıcı prostat dokusunun çıkartılması diğer bir ifade ile cerrahi tedaviler gündeme gelecektir. Ayrıca, böbrek işlevlerinde bozulma meydana gelmesi, tekrarlayıcı idrar yolu enfeksiyonları, hiç işeyememe, idrar kesesinde taş, ciddi ve tekrarlayıcı kanamalar olması durumlarında cerrahi tedavi zorunlu hale gelir.


Cerrahi dışı yöntemlerle karşılaştırıldığında idrar yakınmalarında düzelme şansı daha fazladır. Ancak, cerrahi tedavilerin risk ve istenmeyen durumlara yol açma olasılığı daha yüksektir. Selim prostat büyümesi için uygulanan tedaviler diğer yöntemlerde olduğu gibi prostat kanserini tedavi etmez ve daha sonraki kanser gelişimi riskini azaltmaz. Cerrahi tedaviler kapalı veya açık olarak uygulanabilmektedir.


Adenomektomi ameliyatı büyük prostatı olan hastaların tedavisinde etkinliği en yüksek olan tedavi şeklidir. Son yıllarda robotik cerrahinin gelişmesi ile ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, BPH ile birlikte büyük bir mesane taşı varlığında veya kapalı ameliyatlar için pozisyon vermeyi engelleyebilecek ortopedik sorunlar bulunduğunda tercih edilebilir. Operasyon sonrasında hafif-orta şiddette ağrı olabilir. İdrar sondası çoğunlukla 5-7 günde çekilir ve bu süre içinde hastanede kalınması gerekebilir.


Gerek hastaların doktora daha erken başvurması ve erken dönemde tanı konması ve gerekse endoskopik yöntemlerin çok büyük gelişmeler göstermesi cerrahi tedavilerin büyük çoğunluğunun kapalı girişimler şekline dönmesini sağlamıştır. Kapalı ameliyatlar, idrar yolundan içeriye girilip kamera görüntüsü yoluyla doğrudan gözlem altında özel aletler kullanılarak uygulanan girişimlerdir.


İyi huylu prostat büyümesinde en yaygın kullanılan cerrahi yöntem 1911 de HUGH Young un ilk tarif ettiği elektrosurgical transurethral resrection of prostate (TUR)dur. Bunınla beraber teknolojinin gelişmesiyle prostat cerrahisinde holmium, photoselective vaporization (Yeşil ışık lazer) ve bipolar rezeksiyon yöntemleri de büyük hacimli prostat glandları için uygulanmaktadır.


100 gr’ın üstüdeki prostatlar için uygulanan yaygın yöntem eskiden açık prostatektomidir ve ilk olarak 1947 yılında Millin tarafından tarif edilmiş ve uygulanmışdır. Teknolojinin gelişmesiyle kullanıma 2002 yılında ilk Mariano ve arkadaşlarının uyguladıkları ve tarif ettikleri laparoskopik teknik başlanmışdır. Robotik prostatektominin kullanılmasıyla açık cerrahiye göre şikayetlerde daha fazla düzelmeyle birlikde yaşam kalitesindede daha fazla artış olduğu gözlenmiştir, ayrıca kan kaybının daha az olduğu, hastanede kalma süresinin ve ürethral kataterizasyon süresinin daha az olduğu görülmüştür.


Son 20 yıldaki gelişmelerle cerrahide robotik yöntem kullanılmaya başladık. Robotik cerrahinin üç boyutlu görüntü sağlaması, cerrahi dikişlerin daha hassas uygulanıyor olması ve hareket kabiliyetinin daha iyi olmasından ötürü laparoskopik cerrahiye göre daha etkili cerrahi yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Benim de 100 gram üstü prostatlarda en sık uyguladığım yöntem robotik cerrahidir. Beraberinde taş çerrahisi de kolaylıkla yapılabilmesi de önemli avantajdır.


Bizim yapmış olduğumuz robotik prostatektomi(adenomektomi) serisinde yeni bir yöntem uyguladık ve şimdiye kadar yapılmış cerrahi yöntemlere göre daha fazla başarı elde ettik. Bu yöntemde mesaneye yapılan kesi idrar kaçırma riskini azltıp iyileşmeyi hızlandırmaktaydı. Büyük prostat adenomlarından kaynaklanan alt üriner sistem semptomlarının tedavisinde bizim uyguladığımız modifiye robotik prostatektomi(adenomektomi) yöntemi diğer yöntemlere göre daha güvenli daha az kan kaybı, daha az kan tranfüzyon ihtiyacı ve daha az hastanede kalış süresine sahip olarak saptadık. Uyguladığımız robotik yöntemle postoperatif dönede mesane yıkama ihtiyacı daha az olmuştur.


Robotik cerrahi büyük prostatlarda ve mesane taşı olan kişlerde yüksek başarı ve düşük komplikasyon riski ile ön plana çıkmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir