Mesane Kanseri

Tarafından gönderildi: saadettineskicorapci Yorumlar: 0

Mesane tümöründe ideal tedavi stratejisi nasıl olmalıdır?

Mesane tümöründe yenilikler nelerdir?
Mesane kanseri tedavisi kişiden kişiye değişir. En önemli konu, tedavinin bir Üroonkoloji uzmanı tarafından yönlendirilmesidir.  Mesane kanseri tedavisi, Ürolojik onkoloji (mesane kanserini tedavi eden kanser uzmanlığı) veya ürolojik onkolojiye ağırlık veren minimal invaziv prosedürler konusunda en üst düzeyde eğitim almış bir uzman tarafından yapılmalıdır. Ayrıca, sistektomiden (mesanenin alınması) sonra fonksiyonel yeni mesaneler oluşturmak için ve üretral rekonstrüksiyona ihtiyaç duyan erkekler için (idrarı vücuttan dışarı taşıyan tüpü sabitleme prosedürü) doktorunuz rekonstrüktif prosedürlerde yetenekli olmalıdır.

Kas İnvaziv Olmayan Mesane Kanseri Tedavisi
Kas invaziv olmayan mesane kanseri (yüzeysel), mesanenin iç yüzeyindedir ve kas dokusuna yayılmamıştır.Tedavileri:* Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu (TURM)* Sistemik ve intravezikal(Mesane içi) immünoterapi* İntravezikal kemoterapi


Mesane Tümörünün Transüretral Rezeksiyonu (TURM)
Cerrahlar genellikle TURM prosedürünü kullanarak kas invaziv olmayan kanserleri çıkarabilir. Mesane kanserini hem teşhis etmek hem de tedavi etmek için kullanılır. Mavi ışık tekniği son yıllarda kullanılmış ve seçilmiş olgularda başarıyı az da artırabildiği gözlenmiştir.

Sistemik ve İntravezikal İmmünoterapi
İmmünoterapi, kanser hücrelerini daha etkili bir şekilde öldürmek için bağışıklık sisteminizi destekleyen tedavidir. Bacillis Calmette-Guerin (BCG), mesane kanseri için yaygın bir intravezikal immünoterapidir. BCG tedavisinden sonra düzenli sistoskopi yaptırmalısınız. Mesane kanseri BCG tedavisine yanıt vermiyorsa, pembrolizumab gibi sistemik verilen ilaçlar ile sistemik immünoterapiden yararlanabilirsiniz. 


İntravezikal kemoterapi
İntravezikal kemoterapi için kullanılan en yaygın kemoterapi ilacı mitomisin C’dir.Diğer kemoterapilere göre yan etkileri minimaldir. Bunun nedeni, mitomisin C’nin mesanede kalması ve tüm vücudunuzu etkilememesidir.

Kas İnvaziv Mesane Kanseri Tedavisi
Kas invaziv mesane kanseri, mesanenin iç yüzeyinden kasa veya daha ötesine yayılmıştır. Kas invaziv kanserler daha agresif olma eğilimindedir.
Kas invaziv mesane kanseri tedavileri:
* Sistektomi (mesane alınması)
* Mesane kanseri için kemoterapi
* Mesane kanseri için radyasyon
* Mesane kanseri için immünoterapi


Sistektomi (Mesane Alınması)
Mesanenin ve yakındaki etkilenen organların bir kısmını veya tamamını çıkarma prosedürleri şunları içerir:* Parsiyel(Kısmi) sistektomi (mesanenin bir kısmının çıkarılması) Başarı oranı düşüktür* Robotik veya açık teknikle Radikal sistektomi (mesanenin tamamını, bazı lenf düğümlerini ve idrarın vücudunuzdan çıktığı tüp olan üretranın bir kısmının çıkarılması)* Barsaktan yeni mesane(Yapay mesane) yapılması

Mesane Kanseri için Kemoterapi
Kas invaziv kanser için kemoterapi sistemiktir. Kemoyu ya hap olarak ya da damardan (damar ya da kas içine enjekte edilerek) alırsınız. Kan dolaşımına girer ve vücudunuzun diğer bölgelerine yayılmış kanser hücrelerini öldürür.Kemoterapiyi mesane kanseri ameliyatından önce (neoadjuvan) veya sonra (adjuvan) alabilirsiniz. Kemoterapi şunları yapabilir:* Çıkarmayı kolaylaştırmak için tümörü küçültür* Kanserin geri dönme riskini azaltır (nüks)Çalışmalar, neoadjuvan kemoterapinin genel sağkalımı artırdığını ve sonuçları iyileştirdiğini göstermektedir.

Mesane Kanseri için Radyasyon
Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek için radyasyon ışınları kullanır. Radyasyon tedavisi:* Kanseri küçültmek için* Lenf bezlerine yayılmış kanseri tedavi etmek için* Kemoradyasyon olarak daha agresif tedavi * Mesaneyi korumak için TURM ve kemoterapi ile birlikte

Mesane Kanseri için İmmünoterapi
İmmünoterapi, ileri evre ve agresif mesane kanserlerini  (metastatik mesane kanseri) tedavi etmek için bir seçenek olabilir. Sonuçlar çok yenidir ve üroonkoloji uzmanına danışmanız önerilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir